Công văn kính gửi các trường Đại học, Cao đẳng

Ảnh sự kiện

Kính gửi: Các trường Đại học, Cao đẳng

Căn cứ Nội dung Công văn số 2585/UBND-KGVX ngày 21/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho phép Trường Đại học Thông tin liên lạc phối hợp với một số cơ quan, ban ngành trực thuộc Tỉnh tổ chức Cuộc thi Sáng tạo ICT dành cho các học viện, nhà trường, doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Khánh Hòa;

Trên cơ sở đó, Trường Đại học Thông tin liên lạc phối hợp với Sở Khoa học và công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Hội tin học tỉnh Khánh Hòa đăng cai tổ chức Cuộc thi sáng tạo ICT (Infomation communications Technology - Công nghệ thông tin và Truyền thông) năm 2020 dành cho các học viện, nhà trường, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo ICT năm 2020/Trường Đại học Thông tin liên lạc trân trọng kính mời Quý Trường quan tâm, phối hợp và triển khai cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên nghiên cứu, xây dựng sản phẩm tham gia Cuộc thi Sáng tạo ICT năm 2020 dành cho các học viện, nhà trường, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, cụ thể như sau:

1. Mục đích Cuộc thi

Cuộc thi Sáng tạo ICT năm 2020 dành cho các học viện, nhà trường, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phát hiện và khơi dậy tiềm năng sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên, sinh viên trong các nhà trường và các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh. Đồng thời, là một trong những nội dung đẩy mạnh việc tiếp cận Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; qua đó, tạo điều kiện phát triển và ứng dụng có hiệu quả các sản phẩm khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào hoạt động thực tiễn, nhằm phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn Tỉnh.

2. Nội dung, cách thức tổ chức Cuộc thi

 • Nội dung Cuộc thi tập trung vào lĩnh vực Công nghệ thông tin và Điện tử truyền thông (có Kế hoạch, Điều lệ Cuộc thi gửi kèm).
 • Cuộc thi được tổ chức thành 02 vòng thi: Vòng Sơ khảo, được tổ chức vào dịp 18 tháng 5 năm 2020 nhân kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Vòng chung kết, được tổ chức vào dịp cuối năm 2020 nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.
 • Tổ chức thi, chấm điểm và khen thưởng độc lập giữa hai nhóm đối tượng (Cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh, học viên, sinh viên); mỗi nhóm đối tượng được phân thành 2 bảng (bảng A: gồm các sản phẩm đã đạt từ giải khuyến khích trở lên tại các hội thi, cuộc thi, giải thưởng về Khoa học công nghệ hoặc đề tài, sáng kiến nghiên cứu khoa học các cấp đã hoặc đang triển khai thực hiện; Bảng B: gồm các sản phẩm chưa từng đạt giải tại các hội thi, cuộc thi, giải thưởng về Khoa học công nghệ và không thuộc danh mục đề tài, sáng kiến, nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp đã hoặc đang triển khai thực hiện).

3. Các mốc thời gian
a) Vòng Sơ khảo

 • Nhận phiếu đăng ký dự thi: trước ngày 04/4/2020
 • Nhận hồ sơ dự thi: trước ngày 24/4/2020
 • Tổ chức khai mạc: Ngày 11/5/2020 (dự kiến)
 • Tổ chức chấm thi: từ ngày 11-13 tháng 5/2020 (dự kiến)
 • Tổ chức trao giải và thông báo các sản phẩm được tham dự vòng chung kết Cuộc thi: ngày 18/5/2020 (Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam).

b) Vòng chung kết

 • Nhận hồ sơ dự thi: trước ngày 10/10/2020
 • Khai mạc Vòng chung kết Cuộc thi: Ngày 14/12/2020 (dự kiến).
 • Tổ chức chấm các sản phẩm tham gia Cuộc thi (03 ngày) sau khai mạc.
 • Tổng kết Cuộc thi, trao giải: Ngày 22/12/2020 (Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân).

4. Tiếp nhận hồ sơ

 • Hồ sơ dự thi gửi về cơ quan thường trực, Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo ICT năm 2020, Trường Đại học Thông tin liên lạc, số 101 Mai Xuân Thưởng, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa; điện thoại 0985.676.474 hoặc 0989.395.104; email: tcu.ict@tcu.edu.vn).
 • Thông tin chi tiết về Cuộc thi Sáng tạo ICT năm 2020 được đăng tải trên trang web https://ict2020.khanhhoa.vn và trên Cổng thông tin điện tử Trường Đại học Thông tin liên lạc (tcu.deu.vn), Sở Khoa học công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học tỉnh Khánh Hòa.

Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo ICT năm 2020 kính mong nhận được sự quan tâm, tham dự của Quý Trường để Cuộc thi được thành công tốt đẹp./.

Công văn đính kèm: Công văn kính gửi các trường Đại học, Cao đẳng 

Thông tin & Sự kiện