Thông báo từ Ban tổ chức

Nhà tài trợ

Thông tin & Sự kiện

Đối tác

Trường đại học thông tin liên lạc
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa
Sở Khoa Học và Công Nghệ tỉnh Khánh Hòa
Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa
Hội tin học tỉnh Khánh Hoà
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hoà